Điểm chuẩn năm 2021 - Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

Thông báo điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

Điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

 

 

 

 

 

 

_

Nguồn tham chiếu: 

http://www.iuh.edu.vn/vi/tuyen-sinh-fi16/thong-bao-diem-trung-tuyen-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-bang-phuong-thuc-xet-tuyen-su-dung-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2021-a1841.html

 http://www.iuh.edu.vn/vi/tuyen-sinh-fi16/diem-trung-tuyen-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-bang-phuong-thuc-xet-tuyen-su-dung-ket-qua-hoc-tap-thpt-a1838.html

 

 

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

Địa chỉ: Số: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Website chính: www.iuh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 39850578; 9851932; 8955858

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM