Điểm chuẩn năm 2021 -Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 1 - Phương thức xét tuyển 4

(25/07/2021)

 

Điểm chuẩn trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo quy định của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - Phương thức xét tuyển 2

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển cho Trường về điểm chuẩn trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo quy định của ĐHQG-HCM như sau:

  1. Điểm chuẩn trúng tuyển
  • Thí sinh xem điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM đối với các ngành đào tạo của Trường ĐH KHTN theo quyết định số 888/QĐ-HĐTS ĐHCQ ngày 08/7/2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (kèm theo QĐ điểm chuẩn trúng tuyển).

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển 

1

7420101

Sinh học

8.50

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

3

7420201

Công nghệ Sinh học

8.50

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

5

7440102

Vật lý học

8.50

6

7440112

Hoá học

8.60

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

8.50

9

7440122

Khoa học Vật liệu

8.50

10

7440201

Địa chất học

8.50

11

7440228

Hải dương học

8.50

12

7440301

Khoa học Môi trường

8.50

13

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

14

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin

8.50

15

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

8.90

16

7480109

Khoa học dữ liệu

8.50

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

8.60

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

8.60

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

8.50

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

21

7510402

Công nghệ Vật liệu

8.50

22

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

8.50

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

8.50

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

8.50

26

7520403

Vật lý y khoa

8.50

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

8.50

 

  • Thí sinh xem điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM đối với các ngành đào tạo của Trường ĐH KHTN theo quyết định số 889/QĐ-HĐTS ĐHCQ ngày 08/7/2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

(Đã cộng điểm ưu tiên)

1

7420101

Sinh học

8.50

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

3

7420201

Công nghệ Sinh học

8.50

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.30

5

7440102

Vật lý học

8.20

6

7440112

Hoá học

8.00

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

8.30

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

8.30

9

7440122

Khoa học Vật liệu

8.10

10

7440201

Địa chất học

8.00

11

7440228

Hải dương học

8.00

12

7440301

Khoa học Môi trường

8.00

13

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

8.00

14

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin

8.00

15

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

9.57

16

7480109

Khoa học dữ liệu

8.70

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

8.90

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

9.39

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

8.10

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

8.00

21

7510402

Công nghệ Vật liệu

8.00

22

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

8.00

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

8.00

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

8.20

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

8.20

26

7520403

Vật lý y khoa

8.10

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

8.00

 _

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/component/content/article/8-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/78-%C4%91i%E1%BB%83m-chu%E1%BA%A9n-tr%C3%BAng-tuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ch%C3%ADnh-quy-d%E1%BB%B1a-tr%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-k%E1%BB%B3-thi-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-do-%C4%91hqg-hcm-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-n%C4%83m-2021-%C4%91%E1%BB%A3t-1-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-4?Itemid=101

https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/component/content/article/8-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/77-%C4%91i%E1%BB%83m-chu%E1%BA%A9n-tr%C3%BAng-tuy%E1%BB%83n-di%E1%BB%87n-%C6%B0u-ti%C3%AAn-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-th%E1%BA%B3ng-v%C3%A0-%C6%B0u-ti%C3%AAn-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-v%C3%A0o-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%87-ch%C3%ADnh-quy-n%C4%83m-2021-theo-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-qu%E1%BB%91c-gia-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-h%E1%BB%93-ch%C3%AD-minh-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-2?Itemid=101

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

Website chính: www.hcmus.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)