Điểm chuẩn năm 2021 - Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM

 

Quyết định về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo phương thức 1, 2, 3 năm 2021

Về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo

Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Nhóm 2 và Nhóm 3);

Phương thức 2 - Xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực năm 2021 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phương thức 3 - Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

 

 

 

 

 

_

Nguồn tham chiếu: http://www.uah.edu.vn/router_detail/quyet-dinh-ve-diem-chuan-xet-tuyen-vao-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-phuong-thuc--nam--5008.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM

Địa chỉ: 196 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Website chính: www.uah.edu.vn

Liên lạc: ĐT:(08) 38228451 (Số nội bộ 158 hoặc 153), (08) 38232571

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM