Điểm chuẩn năm 2021 - Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)

 

ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG XÉT TUYỂN KẾT HỢP GIỮA KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) VÀ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (PHƯƠNG THỨC 4)

 (03/08/2021)

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương thức 4) đối với các ngành đào tạo của trường năm 2021. Theo đó, ngành Ngôn ngữ Anh (điểm chuẩn 27.0), ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (điểm chuẩn 26.5), và ngành Quản trị kinh doanh (điểm chuẩn 26.0) là 03 ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển online từ lúc 13g00 ngày 03/08/2021 tại địa chỉ https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua

Điểm chuẩn năm 2021 đối với phương thức 4 của tất cả các ngành đào tạo của trường như bảng sau:

* Điểm chuẩn = (Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn 2021*
1 7220201 Ngôn Ngữ Anh 27
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 26
3 7340201 Tài chính Ngân hàng 25
4 7340301 Kế toán 25
5 7420201 Công nghệ Sinh học 22
6 7440112 Hoá học (Hóa sinh) 22
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm 22
8 7520301 Kỹ thuật hóa học 23
9 7480201 Công nghệ Thông tin 25.5
10 7480109 Khoa học dữ liệu 24
11 7480101 Khoa học máy tính 25.5
12 7520216 Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá 25
13 7520207 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 24
14 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 26.5
15 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 23
16 7520212 Kỹ thuật Y sinh 24
17 7580201 Kỹ Thuật Xây dựng 22.5
18 7580302 Quản lý xây dựng 22.5
19 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) 22.5
20 7520121 Kỹ Thuật Không Gian 23
21 7520320 Kỹ Thuật Môi Trường 22
22 7220201_WE2 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 18
23 7220201_WE3 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) 18
24 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 18
25 7340101_AU Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) 18
26 7340101_NS Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) 18
27 7340101_UH Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) 18
28 7340101_UN Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 18
29 7340101_WE Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 18
30 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 18
31 7420201_UN Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 18
32 7420201_WE2 Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 18
33 7420201_WE4 Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 18
34 7480106_SB Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 18
35 7480201_DK2 Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) 18
36 7480201_DK25 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) 18
37 7480201_DK3 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) 18
38 7480201_UN Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) 18
39 7480201_WE2 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) 18
40 7480201_WE4 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) 18
41 7520118_SB Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 18
42 7520207_SB Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 18
43 7520207_UN Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) 18
44 7520207_WE Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) 18
45 7540101_UN Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) 18

 

ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021

(26/07/2021)

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực Đợt 1 của ĐHQG-HCM (Phương thức 6) đối với các ngành đào tạo của trường năm 2021. Theo đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (điểm chuẩn 870), ngành Quản trị kinh doanh (điểm chuẩn 860) và ngành Ngôn ngữ Anh (điểm chuẩn 860) là 03 ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển online từ lúc 15g00 ngày 26/7/2021 tại địa chỉ https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua

Điểm chuẩn năm 2021 đối với phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực Đợt 1 của ĐHQG HCM của tất cả các ngành đào tạo của trường như bảng sau

* Điểm chuẩn: Điểm từ Kỳ thi Đánh giá năng lực Đợt 1 của ĐHQG HCM

 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn 2021*
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 860
2 7340101 Quản trị kinh doanh 860
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 800
4 7340301 Kế toán 740
5 7420201 Công nghệ sinh học 680
6 7440112 Hóa học (Hóa sinh) 680
7 7540101 Công nghệ thực phẩm 680
8 7520301 Kỹ thuật hóa học 720
9 7480201 Công nghệ thông tin 770
10 7480109 Khoa học dữ liệu 750
11 7480101 Khoa học máy tính 770
12 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 700
13 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 650
14 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 870
15 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 650
16 7520212 Kỹ thuật y sinh 700
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng 650
18 7580302 Quản lý xây dựng 650
19 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 700
20 7520121 Kỹ thuật không gian 680
21 7520320 Kỹ thuật môi trường 650
22 7220201_WE2 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 600
23 7220201_WE3 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) 600
24 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 600
25 7340101_AU Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) 600
26 7340101_NS Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) 600
27 7340101_UH Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) 600
28 7340101_UN Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 600
29 7340101_WE Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 600
30 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 600
31 7420201_UN Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 600
32 7420201_WE2 Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 600
33 7420201_WE4 Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 600
34 7480106_SB Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 600
35 7480201_DK2 Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) 600
36 7480201_DK25 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) 600
37 7480201_DK3 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) 600
38 7480201_UN Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) 600
39 7480201_WE2 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) 600
40 7480201_WE4 Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) 600
41 7520118_SB Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 600
42 7520207_SB Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 600
43 7520207_UN Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) 600
44 7520207_WE Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) 600
45 7540101_UN Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) 600

_

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/diem-chuan-xet-tuyen-theo-phuong-xet-tuyen-ket-hop-giua-ket-qua-hoc-tap-trung-hoc-pho-thong-thpt-va-ket-qua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-phuong-thuc-4/

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/diem-chuan-xet-tuyen-theo-phuong-thuc-dua-tren-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-dot-1-cua-dhqg-hcm-nam-2021/ 

 

QSQ-Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Website chính: www.hcmiu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37244270 – Số nội bộ: 3228

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSQ-Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)