Điểm chuẩn năm 2022 - DCQ - Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*)

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
4 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 15
5 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 15
6 7310205 Quản lý nhà nước C00; D11; D01; D14 15
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; C00 15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D07; D11; D01; D14 15
10 7220202 Ngôn ngữ Nga D07; D11; D01; D14 15
11 7220204 Ngôn ngữ Trung quốc D07; D11; D01; D14 15
12 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D07 15
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 15
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 15
15 7340202 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 15
16 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 15

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18
4 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 18
5 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 18
6 7310205 Quản lý nhà nước C00; D11; D01; D14 18
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 18
8 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; C00 18
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D07; D11; D01; D14 18
10 7220202 Ngôn ngữ Nga D07; D11; D01; D14 18
11 7220204 Ngôn ngữ Trung quốc D07; D11; D01; D14 18
12 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D07 18
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 18
15 7340202 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 18
16 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DCQ - Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*)

Địa chỉ: Ngõ 89, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liên, Hà Nội

Website chính: www.utm.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: 04.37632890, máy lẻ 112/122

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DCQ - Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*)