Điểm chuẩn năm 2022 - DKH - Đại học DƯỢC Hà Nội

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7720201 Dược học A00 26
2 7720203 Hóa dược A00 25.8
3 7440112 Hóa học A00 22.95
4 7420201 Công nghệ sinh học B00 23.45

Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN Ghi chú
1 7720201 Dược học K01 18.13
2 7720203 Hóa dược K01 20.04
3 7440112 Hóa học K01 17.88

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DKH - Đại học DƯỢC Hà Nội

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Website chính: www.hup.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (04) 382-545-39

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKH - Đại học DƯỢC Hà Nội