Điểm chuẩn năm 2022 - DTK - Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D07 16
2 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 15
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 20
4 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 16
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 16
6 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 16
7 7510604 Kinh tế công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 16
9 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; D01; D07 17
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 16
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 20
12 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; D01; D07 16
13 7905228 Kỹ thuật điện (CTTT) A00; A01; D01; D07 18
14 7905218 Kỹ thuật cơ khí (CTTT) A00; A01; D01; D07 18
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 15
16 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07 16
17 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; D01; D07 15
18 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 15
19 7510303 Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 20
20 7510201 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 18
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTK - Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTK - Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)