Điểm chuẩn năm 2022 - DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 30 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
2 7340116 Bất động sản A00; A01; B00; D01 24 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
3 7440201 Địa chất học A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
4 7440222 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D01 19 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
5 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
6 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; B00; D01 28 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 28.5 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
9 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
10 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
11 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
12 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
15 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
16 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 29 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
17 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00; A01; B00; D01 20 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)
18 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00; A01; B00; D01 19.5 Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2)

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

Địa chỉ: Số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmunre.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 08.39916415

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM