Điểm chuẩn năm 2022 - DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14 15
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; C00 15
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 15
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; A07; D01 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 15
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 15
7 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14 17
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; C00 17
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 17
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; A07; D01 17
5 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 17
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 17
7 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19.5 Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên và điểm xét tốt nghiệp >= 6.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Website chính: www.dhtv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0211) 3 537 917.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)