Điểm chuẩn năm 2022 - GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sởII phía nam

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 22.7 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; NV <= 2
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; NV <= 2
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 22.65 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 5
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 24.7 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 5
5 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; NV <= 2
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21.8 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.9; NV <= 2
7 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 20.75 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 16
8 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 23.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán 8; NV <= 2
9 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D07 21.35 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; NV <= 2
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D07 21.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; NV <= 2
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07 23.05 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; NV <= 1
12 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01 17.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6; NV <= 4
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 17.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; NV <= 3
14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16 Tiêu chí phụ: Điểm toán 5.2; NV <= 3
15 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 17.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.2; NV <= 1
16 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 20.3 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; NV <= 1
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 21.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; NV <= 1
18 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; D07 24.25 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website chính: https://utc2.edu.vn/

Liên lạc: (028).3896.2819

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam