Điểm chuẩn năm 2022 - LDA - Đại học CÔNG ĐOÀN

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 23.25
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 23.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23.6
4 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 23.3
5 7340408 Quan hệ lao động A00; A01; D01 15.3
6 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; D01 15.3
7 7310301 Xã hội học A01; C00; D01 15.3
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01 19
9 7380101 Luật A01; C00; D01 26.1
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 30.5 Tiếng Anh nhân 2

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 24

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LDA - Đại học CÔNG ĐOÀN

Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website chính: dhcd.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 043. 8574419; 043. 8573204
Fax: 043. 8517084

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LDA - Đại học CÔNG ĐOÀN