Điểm chuẩn năm 2022 - LPH - Đại học LUẬT Hà Nội

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7380101 Luật A00 25.35
2 7380101 Luật A01 24.95
3 7380101 Luật C00 28.75
4 7380101 Luật D01; D02; D03; D05; D06 25.8
5 7380107 Luật kinh tế A00 26.35
6 7380107 Luật kinh tế A01 26.55
7 7380107 Luật kinh tế C00 29.5
8 7380107 Luật kinh tế D01; D02; D03; D05; D06 26.8
9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 24.95
10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 26.05
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 24.35
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.45
13 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) A00 19
14 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) A01 19
15 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) C00 24.5
16 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) D01; D02; D03; D05; D06 19.9

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LPH - Đại học LUẬT Hà Nội

Địa chỉ: Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Website chính: hlu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38352630; (04)38351879;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LPH - Đại học LUẬT Hà Nội