Điểm chuẩn năm 2022 - LPS-Trường đại học Luật TP.HCM

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340102 Quản trị - Luật A00 25
2 7340102 Quản trị - Luật A01 23.5
3 7340102 Quản trị - Luật D01; D03; D06 24.25
4 7340102 Quản trị - Luật D84; D87; D88 23
5 7380101 Luật A00 24.25
6 7380101 Luật A01 22.5
7 7380101 Luật C00 27.5
8 7380101 Luật D01; D03; D06 23.25
9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 26.5
10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01; D03; D06; D66; D69; D70; D84; D87 26
11 7380109 Luật thương mại quốc tế D88 25.75
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D03; D06; D84 22.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D66 24.5
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; D01; D03; D06 23
15 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D84; D87; D88 22.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LPS-Trường đại học Luật TP.HCM

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmulaw.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 3940.0989 - 112

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LPS-Trường đại học Luật TP.HCM