Điểm chuẩn năm 2022 - MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 14
2 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 14 Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0
3 7580106 Quản lý đô thị và công trình V00; V01; A00; A01 14 Mã tổ hợp V00; V01 điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0
4 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 14
5 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 14
6 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; B00; D01 14
7 7340301 Kế toán A00; A01; D15; D14 14
8 7480103 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 14

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 18
2 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 18 Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0
3 7580106 Quản lý đô thị và công trình V00; V01; A00; A01 18 Mã tổ hợp V00; V01 điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0
4 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 18
5 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18
6 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; B00; D01 18
7 7340301 Kế toán A00; A01; D15; D14 18
8 7480103 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây

Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website chính: www.mtu.edu.vn

Liên lạc: Hotline: (0270)3825903
Email : [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây