Điểm chuẩn năm 2022 - NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.05
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.15
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.35
4 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 24.65
5 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 24.55
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 25
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 22.56
8 7340001 Chương trình ĐHCQ CLC A00; A01; D01; D07 23.1
9 7340002 Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng A00; A01; D01; D07 23.1

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM.

Website chính: buh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 083 8212 430

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM