Điểm chuẩn năm 2022 - NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340101G Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15 Phân hiệu tại Gia Lai
2 7340116G Bất động sản A00; A01; D01 15 Phân hiệu tại Gia Lai
3 7340301G Kế toán A00; A01; D01 15 Phân hiệu tại Gia Lai
4 7480201G Công nghệ thông tin A00; A01; D07 15 Phân hiệu tại Gia Lai
5 7620109G Nông học A00; B00; D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai
6 7620202G Lâm nghiệp đô thị A00; B00; D01; D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai
7 7640101G Thú y A00; B00; D07; D08 16 Phân hiệu tại Gia Lai
8 7859002G Tài nguyên và Du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (059) 3877665

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai