Điểm chuẩn năm 2022 - NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 17 Phân hiệu tại Ninh Thuận
2 7220201N Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 19 Phân hiệu tại Ninh Thuận
3 7340101N Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
4 7340301N Kế toán A00; A01; D01 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
5 7420201N Công nghệ sinh học A00; A02; B00 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
6 7480201N Công nghệ thông tin A00; A01; D07 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
7 7519007N Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00; A01; D07 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
8 7540101N Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
9 7620109N Nông học A00; B00; D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
10 7620301N Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07; D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận
11 7640101N Thú y A00; B00; D07; D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải, huyện Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận.

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (068) 247252

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận