Điểm chuẩn năm 2022 - NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.28 Thí sinh nam
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.29 Thí sinh nữ
3 7220202 Ngôn ngữ Anh D01 26.76 Xét tuyển HSG bậc THPT đối với thí sinh nữ
4 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 25.66 Thí sinh nam
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 29.79 Thí sinh nữ
6 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 25.75 Xét tuyển HSG bậc THPT đối với thí sinh nữ
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 22.82 Thí sinh nam
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 28.25 Thí sinh nữ
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.04 Xét tuyển HSG bậc THPT đối với thí sinh nữ
10 7310206 Quan hệ Quốc tế D01 24.79 Thí sinh nam
11 7310206 Quan hệ Quốc tế D01 28.01 Thí sinh nữ
12 7310206 Quan hệ Quốc tế D01 25.88 Xét tuyển HSG bậc THPT đối với thí sinh nữ
13 7860231 Trinh sát kỹ thuật A00; A01 25.45 Thí sinh nam miền Bắc
14 7860231 Trinh sát kỹ thuật A00; A01 23.85 Thí sinh nam miền Nam

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Địa chỉ: Số 322, đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.hvkhqs.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0243.565.9449.
- Email: [email protected] hoặc [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NQH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ