Điểm chuẩn năm 2022 - NTH NTS - Trường đại học ngoại thương

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 NTH01-01 Ngành Luật A00 27.5
2 NTH01-01 Ngành Luật A01; D01; D03; D05; D06; D07 27
3 NTH01-02 Nhóm ngành: - Kinh tế - Kinh tế quốc tế A00 28.4
4 NTH01-02 Nhóm ngành: - Kinh tế - Kinh tế quốc tế A01; D01; D03; D05; D06; D07 27.9
5 NTH02 Nhóm ngành: - Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Quản trị khách sạn - Marketing A00 28.2
6 NTH02 Nhóm ngành: - Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Quản trị khách sạn - Marketing A01; D01; D03; D05; D06; D07 27.7
7 NTH03 Nhóm ngành: - Kế toán - Tài chính - Ngân hàng A00 27.8
8 NTH03 Nhóm ngành: - Kế toán - Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D03; D05; D06; D07 27.3
9 NTH04 Ngành Ngôn ngữ Anh D01 36.4 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
10 NTH05 Ngành Ngôn ngữ Pháp D01 35 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
11 NTH05 Ngành Ngôn ngữ Pháp D03 34 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
12 NTH06 Ngành Ngôn ngữ Trung D01 36.6 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
13 NTH06 Ngành Ngôn ngữ Trung D04 35.6 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
14 NTH07 Ngành Ngôn ngữ Nhật D01 36 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
15 NTH07 Ngành Ngôn ngữ Nhật D06 35 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.