Điểm chuẩn năm 2022 - NTH NTS - Trường đại học ngoại thương

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doanh A00 28.25
2 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doanh A01; D01; D06; D07 27.75
3 NTS02 Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing A00 28.25
4 NTS02 Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing A01; D01; D06; D07 27.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.