Điểm chuẩn năm 2022 - PBH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A00; A01 22.6 Thí sinh nam miền Bắc.
2 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A00; A01 21.9 Thí sinh nam miền Nam. Thí sinh mức 21.9 điểm xét tiêu chí phụ: Điểm môn Toán >= 8.4 điểm.

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

PBH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

Địa chỉ: Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Website chính: www.tsqpb.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02433930194.
- Email: [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
PBH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH