Điểm chuẩn năm 2022 - PCH PCS - ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 19.11 Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc
2 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 20.45 Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc
3 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 17.88 Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam
4 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 20.86 Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.