Điểm chuẩn năm 2022 - TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A08; A09 15
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A08; A09 15
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; A09 15
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24; D28; D29 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; C19; C20; D01 15
6 7810101 Du lịch A07; C00; D01; D03; D14 15
7 7380101 Luật C00; C19; C20; D01 15
8 7310608 Đông Phương học C00; C19; C20; D01 15

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A08; A09 6
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A08; A09 6
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; A09 6
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24; D28; D29 6
5 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; C19; C20; D01 6
6 7810101 Du lịch A07; C00; D01; D03; D14 6
7 7380101 Luật C00; C19; C20; D01 6
8 7310608 Đông Phương học C00; C19; C20; D01 6

Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM Ghi chú
1 7340301 Kế toán 550
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550
3 7340101 Quản trị kinh doanh 550
4 7480201 Công nghệ thông tin 550
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 550
6 7810101 Du lịch 550
7 7380101 Luật 550
8 7310608 Đông Phương học 550

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)

Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà.

Website chính: www.pou.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (058)3727 182; 3727 147

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)