Điểm chuẩn năm 2022 - TDB - Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất T00; T05; T01; M08 18
2 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T05; T01; M08 15
3 7810301 Quản lý TDTT T00; T05; T01; M08 15
4 7729001 Y sinh học TDTT T00; T05; T01; M08 15

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất T00; T05; T01; M08 18
2 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T05; T01; M08 15
3 7810301 Quản lý TDTT T00; T05; T01; M08 15
4 7729001 Y sinh học TDTT T00; T05; T01; M08 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TDB - Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Website chính: upes1.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 0222 3831609 Fax: 0222 3832550

Email: dhtdttbn@upes1.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TDB - Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh