Điểm chuẩn năm 2022 - VGU - Trường đại học Việt Đức

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc (ARC) A00; A01; D07; B00 20
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng (BCE) A00; A01; D07 18
3 7480101 Khoa học máy tính (CSE) A00; A01; D07 23
4 7520208 Kỹ thuật điện & máy tính (ECE) A00; A01; D07 21
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí (MEN) A00; A01; D07 21
6 7340202 Tài chính kế toán (BFA) D01; D03; D05; A00; A01 20
7 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) D01; D03; D05; A00; A01 20

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc (ARC) A00; A01; D07; B00 7.5
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng (BCE) A00; A01; D07 7
3 7480101 Khoa học máy tính (CSE) A00; A01; D07 8
4 7520208 Kỹ thuật điện & máy tính (ECE) A00; A01; D07 7.5
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí (MEN) A00; A01; D07 7.5
6 7340202 Tài chính kế toán (BFA) D01; D03; D05; A00; A01 7.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) D01; D03; D05; A00; A01 7.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

VGU - Trường đại học Việt Đức

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.vgu.edu.vn

Liên lạc: (0274) 222 0990 - (0274) 222 0980

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VGU - Trường đại học Việt Đức