Điểm chuẩn năm 2022 - XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15
3 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 15
4 77580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15
5 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 15
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 15
7 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 15
8 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 18
3 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 18
4 77580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 18
5 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 18
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 18
7 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 18
8 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 18
9 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18

Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM Ghi chú
1 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 600
2 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 600
3 77580101 Kiến trúc 600
4 7580103 Kiến trúc nội thất 600
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình 600
6 7580301 Kinh tế xây dựng 600
7 7580302 Quản lý xây dựng 600
8 7340301 Kế toán 600
9 7340101 Quản trị kinh doanh 600
10 7480201 Công nghệ thông tin 600

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Du, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Website chính: muce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (057) 3 827 618

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung