Điểm chuẩn năm 2023 - BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

TT Ngành đào tạo (PHÍA BẮC ( mã BVH ))
ngành
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT  Thứ tự nguyện vọng
( TTNV ) trúng tuyển
khi thí sinh có điểm
xét tuyển bằng mức
điểm trúng tuyển ( * )
1 . Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 25.68 TTNV = 1
2 . Công nghệ Kỹ thuật Điện , điện tử 7510301 25.01 TTNV = 1
3 . Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 25.40 TTNV < = 3
4 . Công nghệ thông tin 7480201 26.59 TTNV = 1
5 . An toàn thông tin 7480202 26.04 TTNV < = 3
6 . Khoa học máy tính ( định hướng Khoa học dữ liệu ) 7480101 26.55 TTNV < = 4
7 . Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ( CT Kỹ thuật dữ liệu ) 7480102 24.88 TTNV < = 3
8 . Cử nhân Công nghệ thông tin ( định hướng ứng dụng ) 7480201
UDU
23.76 TTNV < = 4
9 . Công nghệ thông tin ( CLC ) 7480201
CLC
25.38 TTNV < = 2
10. Công nghệ đa phương tiện 7329001 25.89 TTNV = 1
11 . Truyền thông đa phương tiện 7320104 26.33 TTNV = 1
12 . Báo chí 7320101 25.36 TTNV < = 4
13 Quản trị kinh doanh 7340101 25.15 TTNV < = 6
14 Thương mại điện tử 7340122 26.20 TTNV < = 2
15 Marketing 7340115 25.80 TTNV < = 6
16 Kế toán 7340301 25.05 TTNV < = 3
17 Công nghệ tài chính ( Fintech ) 7340205 25.35 TTNV = 1

 

TT Ngành đào tạo (Cơ sở PHÍA NAM - mã BVS )
ngành
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT  Thứ tự nguyện vọng
( TTNV ) trúng tuyển
khi thí sinh có điểm
xét tuyển bằng mức
điểm trúng tuyển ( * )
1 . Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 21.90 TTNV < = 9
2 . Công nghệ Kỹ thuật Điện , điện tử 7510301 18.15 TTNV < = 3
3 . Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 18.00 TTNV = 1
4 . Công nghệ Inernet vạn vật 7520208 21.70 TTNV = 1
5 . Công nghệ thông tin 7480201 25.10 TTNV < = 10
6 . An toàn thông tin 7480202 24.44 TTNV < = 17
7 . Công nghệ đa phương tiện 7329001 24.05 TTNV = 1
8 . Quản trị kinh doanh 7340101 22.80 TTNV < = 16
9 . Marketing 7340115 24.10 TTNV < = 7
10. Kế toán 7340301 20.00 TTNV = 1

 

 

 

_

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Địa chỉ: Cơ sở phía Bắc: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở phía Nam: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: ptit.edu.vn

Liên lạc: Hà Nội. ĐT: (04) 3.3528122, 3.3512252; Fax: (04) 3.3829236;
TP.HCM ĐT: (08) 3.8297220, Fax: (08) 3.9105510

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông