Điểm chuẩn năm 2023 - DAD - Trường đại học Đông Á(*)

STT Mã ngành Tên ngành Xét kết quả học tập 3 học kỳ Xét kết quả học tập năm 12 Điểm chuẩn xét ĐGNL (DDHQG TP.HCM)  Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT  Tổ hợp xét tuyến KQ tốt nghiệp THPT
1 7720201 Dược học 24.0 8.0 850 21.0 A00 ; B00 ; DO7 ; D90
2 7720301 Điều dưỡng 19.5 6.5 750 19.0 A00 ; BOO ; B08 ; D90
3 7720302 Hồ sinh 19.5 6.5 750 15.0 A00 ; 800 ; 808 ; D90
4 7720401 Dinh dưỡng 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; B00 ; B08 ; D90
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.0 6.0 600 15.0 A01 ; D01 , D78 ; D90
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18.0 6.0 600 15.0 A01 ; D01 ; D04 ; D78
7 7220209 Ngôn ngữ Nhật 18.0 6.0 600 15.0 A01 ; D01 ; D06 ; D78
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc . 18.0 6.0 600 15.0 A01 ; D01 ; D78 ; DD2
9 7220101 DN Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam . 18.0 6.0 600 15.0 A00 : C00 : D01 ;: D78
10 7229042 Quản lý văn hoá 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 ; D78
11 7310206 Quan hệ quốc tế 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 ; D78
12 7310401 Tâm lý học 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 ; D78
13 7320104 Truyền thông
đa phương tiện
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
14 7340101 Quản trị kinh doanh 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
15 7340114 DN Digital Marketing 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
16 7340115 Marketing 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
17 7340120 Kinh doanh Quốc tế 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
18 7340122 Thương mại điện tử 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
20 7340301 Kế toán 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
21 7340404 Quản trị nhân lực 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 ; D78
22 7340406 Quản trị văn phòng 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 ; 078
23 7380101 Luật 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 , D78
24 7380107 Luật kinh tế 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; C00 ; D01 ; D78
25 7210404 Thiết kế thời trang 18.0 6.0 6.00 15.0 A00 ; A01 ; V00 ; V01
26 7340123 DN Kinh doanh thời trang
và dệt may
19.5 6.5 600 19.0 A00 ; A01 ; D01 ; D78
27 7480106 Kỹ thuật máy tính 19.5 6.5 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D90
28 7480107 Trí tuệ nhân tạo 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D90
29 7480201 Công nghệ thông tin 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 , D90
30 7510103 Công nghệ kỹ thuật
xây dựng
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 : D01 : D90
31 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D90
32 7510301 Công nghệ
kỹ thuật điện , điện tử
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D90
33 7510303 Công nghệ kỹ thuật
điều khiển và tự động hoá
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D90
34 7510605 Logistics và
quản lý chuỗi cung ứng
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; A01 ; D01 ; D90
35 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; BOO ; B08 ; D01
36 7620101 Nông nghiệp 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; B00 ; B08 ; D01
37 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành
18.0 6.0 600 15.0 C00 : D01 : D78 ; D90
38 7810201 Quản trị khách sạn 18.0 6.0 600 15.0 C00 ; D01 ; D78 ; D90
39 7810202 Quản trị nhà hàng và
Dịch vụ ăn uống
18.0 6.0 600 15.0 C00 ; D01 ; D78 ; D90
40 7340114 UK Digital Marketing PLIVERPOOL IM . ANH QUỐC ) 18.0 6.0 600 15.0 A00 , D01
41 7340120 UK Kinh thnh quốc tế
RERPOOL JO ANH QUỐC
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; 001
42 7340101 UK Quản trị kinh doanh
( NOTTINGHAMTRENT ANQU
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; D01
43 7340301 US Kế toán
( ANGELO STATE - HOA KỲ
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; D01
44 7340120 Us . Kinh doanh quốc tế
( ANGELO STATE HOA KY )
18.0 6.0 600 15.0 A00 ; D01
45 7340115 US DELOSTATE - HOA KỲ ) Marketing 18.0 6.0 600 15.0 A00 ; D01
46 7810201 KR . Quản trị khách sạn KEM VÙNG - HÀN QUỐC ) 18.0 6.0 600 15.0 C00 ; D01
47 7220210 KR Ngôn ngữ Hàn Quốc KEM VÙNG HÀN QUỐC 18.0 6.0 600 15.0 C00 : D01
48 7810103 KR Quản trị DV du lịch và lữ hành
( KEIMYUNG - HÀN QUỐC ,
18.0 6.0 600 15.0 COO ; D01
_

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DAD - Trường đại học Đông Á(*)

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Website chính: donga.edu.vn

Liên lạc: SĐT: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DAD - Trường đại học Đông Á(*)