Điểm chuẩn năm 2023 - DDS-Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)

STT

MÃ TRƯỜNG

TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành

Điểm xét TN THPT

Điều kiện phụ

1

7140201

Giáo dục Mầm non

20,00

NK2 >= 8.25;TTNV <= 1

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

25,02

TTNV <= 11

3

7140204

Giáo dục Công dân

25,33

VA >= 8;TTNV <= 6

4

7140205

Giáo dục Chính trị

25,80

VA >= 8.25;TTNV <= 3

5

7140206

Giáo dục thể chất

20,63

NK6 >= 7.25;TTNV <= 1

6

7140209

Sư phạm Toán học

24,96

TO >= 8.4;TTNV <= 3

7

7140210

Sư phạm Tin học

21,40

TO >= 6.4;TTNV <= 5

8

7140211

Sư phạm Vật lý

24,70

LI >= 7.5;TTNV <= 7

9

7140212

Sư phạm Hoá học

25,02

HO >= 8.25;TTNV <= 7

10

7140213

Sư phạm Sinh học

22,35

SI >= 5.75;TTNV <= 5

11

7140217

Sư phạm Ngữ văn

25,92

VA >= 8;TTNV <= 3

12

7140218

Sư phạm Lịch sử

27,58

SU >= 8.75;TTNV <= 9

13

7140219

Sư phạm Địa lý

24,63

DI >= 7.75;TTNV <= 3

14

7140221

Sư phạm Âm nhạc

22,20

NK4 >= 6.5;TTNV <= 1

15

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

23,50

TO >= 8;TTNV <= 1

16

7140249

Sư phạm Lịch sử- Địa lý

25,80

VA >= 7.75;TTNV <= 12

17

7140250

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

22,30

TTNV <= 5

18

7229010

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

22,25

SU >= 4.5;TTNV <= 3

19

7229030

Văn học

23,34

VA >= 6.25;TTNV <= 10

20

7229040

Văn hoá học

21,35

VA >= 7;TTNV <= 6

21

7310401

Tâm lý học

23,00

TTNV <= 9

22

7310501

Địa lý học (chuyên ngành  Địa lý du lịch)

19,50

DI >= 6.5;TTNV <= 4

23

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

20,50

VA >= 6.75;TTNV <= 2

24

7320101

Báo chí

24,77

VA >= 9;TTNV <= 6

25

7420201

Công nghệ Sinh học

16,85

TO >= 5;TTNV <= 2

26

7440112

Hóa học, gồm các chuyên ngành:

1. Hóa Dược;

2. Hóa phân tích môi trường

17,80

HO >= 6.75;TTNV <= 2

27

7480201

Công nghệ thông tin

21,15

TO >= 7.4;TTNV <= 1

28

7520401

Vật lý kỹ thuật

15,35

LI >= 4.5;TTNV <= 3

29

7760101

Công tác xã hội

21,75

VA >= 5;TTNV <= 3

30

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

15,90

TO >= 5.4;TTNV <= 2

Ghi chú:
(1) Điểm chuẩn của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh;
- Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
(3) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".

Nguồn tham chiếu https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/10452

 

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDS-Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Website chính: www.udn.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)3822041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDS-Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)