Điểm chuẩn năm 2023 - DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, C00, D01, D10

16.00

2

Du lịch

7810101

A00, C00, D01, D10

16.00

3

Du lịch điện tử

7810102

A00, A01, D01, D10

15.50

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, C00, D01, D10

16.00

5

Quản trị du lịch và khách sạn

7810104

A00, C00, D01, D10

21.00

6

Quản trị khách sạn

7810201

A00, C00, D01, D10

16.00

7

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

A00, C00, D01, D10

16.00

Nguồn tham chiếu https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-cua-dai-hoc-hue.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Website chính: www.hat.hueuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3897 755.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)