Điểm chuẩn năm 2023 - DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Huế

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân)

7480112

A00, A01, D01

18.20

2

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư)

7480112KS

A00, A01, D01

18.20

3

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, D01

16.50

4

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

A00, A01, D01

17.50

5

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, C01, D01

15.75

6

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01, C01, D01

15.75

Nguồn tham chiếu https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-cua-dai-hoc-hue.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Huế

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế

05 Hà Nội, Vĩnh Ninh, TP Huế

Website chính: huet.hueuni.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (+84) 0234 3845 799

Email: huet@hueuni.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Huế