Điểm chuẩn năm 2023 - DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

D01, D14, D15

25.50

2

Sư phạm Tiếng Pháp

7140233

D1, D03, D15, D44

19.00

3

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

7140234

D01, D04, D15, D45

24.85

4

Việt Nam học

7310630

D01, D14, D15

15.00

5

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D14, D15

19.50

6

Ngôn ngữ Nga

7220202

D01, D02, D15, D42

15.00

7

Ngôn ngữ Pháp

7220203

D01, D03, D15, D44

15.00

8

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01, D04, D15, D45

23.00

9

Ngôn ngữ Nhật

7220209

D01, D06, D15, D43

19.50

10

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

D01, D14, D15

22.50

11

Quốc tế học

7310601

D01, D14, D15

15.00

Nguồn tham chiếu https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-cua-dai-hoc-hue.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Website chính: www.hucfl.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3830 678

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)