Điểm chuẩn năm 2023 - DHH - Trường đại học Hà Hoa Tiên (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022 (Dự kiến) Ghi chú

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHH - Trường đại học Hà Hoa Tiên (*)

Địa chỉ: QL 1A. Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam.

Website chính: www.hahoatien.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (03512)243.083.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DHH - Trường đại học Hà Hoa Tiên (*)