Điểm chuẩn năm 2023 - DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Số TT

Tên trường, Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

Kinh tế

 

7310101

A00, A01, C15, D01

17.00

2

Kinh tế nông nghiệp

 

7620115

A00, A01, C15, D01

17.00

3

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

7510605

A00, A01, C15, D01

21.00

4

Kinh tế quốc tế

 

7310106

A00, A01, C15, D01

17.00

5

Kế toán

 

7340301

A00, A01, C15, D01

19.00

6

Kiểm toán

 

7340302

A00, A01, C15, D01

17.00

7

Hệ thống thông tin quản lý

 

7340405

A00, A01, C15, D01

17.00

8

Thống kê kinh tế

 

7310107

A00, A01, C15, D01

17.00

9

Kinh doanh thương mại

 

7340121

A00, A01, C15, D01

18.00

10

Thương mại điện tử

 

7340122

A00, A01, C15, D01

22.00

11

Quản trị kinh doanh

 

7340101

A00, A01, C15, D01

19.00

12

Marketing

 

7340115

A00, A01, C15, D01

23.00

13

Quản trị nhân lực

 

7340404

A00, A01, C15, D01

18.00

14

Tài chính - Ngân hàng

 

7340201

A00, D01, D03, D96

18.00

15

Kinh tế chính trị

 

7310102

A00, A01, C15, D01

17.00

16

Kinh tế số

 

7310109

A00, A01, C15, D01

18.00

17

Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh)

 

7340101TA

A00, A01, C15, D01

23.00

18

Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp)

 

7349001

A00, D01, D03, D96

17.00

19

Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia)

 

7903124

A00, A01, C15, D01

17.00

20

Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) CLC

 

7310101CL

A00, A01, C15, D01

17.00

21

Kiểm toán CLC

 

7340302CL

A00, A01, C15, D01

17.00

22

Quản trị kinh doanh CLC

 

7340101CL

A00, A01, C15, D01

19.00

Nguồn tham chiếu https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-cua-dai-hoc-hue.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: www.hce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529 139

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)