Điểm chuẩn năm 2023 - DHQ-Phân hiệu đại học huế tại Quảng Trị (ĐH Huế)

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

A09, B00, B04, D07

15.00

2

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, D01

15.00

3

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, D01

15.00

4

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01, C01, D01

15.00

5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

A00, A01, D01

15.00

Nguồn tham chiếu https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-cua-dai-hoc-hue.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHQ-Phân hiệu đại học huế tại Quảng Trị (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 133 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, Quảng Trị.

Website chính: www.phqt.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (053) 3560 661.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHQ-Phân hiệu đại học huế tại Quảng Trị (ĐH Huế)