Điểm chuẩn năm 2023 - DHT- Trường đại học khoa học(ĐH Huế)

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 
1 7220104 Hán Nôm 15.50
2 7229001 Triết học 15.50
3 7229010 Lịch sử 16.00
4 7229030 Văn học 15.50
5 7310205 Quản lý nhà nước 15.50
6 7310301 Xã hội học 15.50
7 7310608 Đông phương học 16.00
8 7320101 Báo chí 17.50
9 7320111 Truyền thông số 16.50
10 7420201 Công nghệ sinh học 16.00
11 7440112 Hoá học 15.50
12 7440301 Khoa học môi trường 15.00
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 16.50
14 7480107 Quản trị và phân tích dữ liệu 16.00
15 7480201 Công nghệ thông tin 17.50
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 16.00
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.50
18 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.50
19 7580101 Kiến trúc 16.50
20 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 15.50
21 7760101 Công tác xã hội 15.50
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.50
23 7850105 Quản lý an toàn , sức khỏe và môi trường 15.00

Nguồn tham chiếu https://tuyensinh.husc.edu.vn/thong-bao-diem-chuan-he-chinh-quy-nam-2023-truong-dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue/

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHT- Trường đại học khoa học(ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.

Website chính: husc.hueuni.edu.vn/

Liên lạc: ĐT: (054) 3823 290

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHT- Trường đại học khoa học(ĐH Huế)