Điểm chuẩn năm 2023 - DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 24.5
2 7720301 Điều dưỡng B00 19
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 19
4 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học A00; B00 19
5 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 19

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00 21
2 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng B00 21

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 Ghi chú
1 7720101 Y khoa 120 Điểm tư duy định lượng: 40; Điểm tư duy định tính: 25; Điểm khoa học: 40
2 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 100 Điểm tư duy định lượng: 30; Điểm tư duy định tính: 25; Điểm khoa học: 30
3 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học 100 Điểm tư duy định lượng: 30; Điểm tư duy định tính: 25; Điểm khoa học: 30
4 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 100 Điểm tư duy định lượng: 30; Điểm tư duy định tính: 25; Điểm khoa học: 30
5 7720301 Điều dưỡng 100 Điểm tư duy định lượng: 30; Điểm tư duy định tính: 25; Điểm khoa học: 30

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Địa chỉ: Số 1 – Phố Vũ Hựu – P. Thanh Bình - Thành Phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Website chính: www.hmtu.edu.vn

Liên lạc: Email : [email protected]
ĐT: (0320) 3891.799, (0320) 3891.788
Fax: (0320) 3891.897

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương