Điểm chuẩn năm 2023 - DLA - Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A09; C02; D10 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; B03; C20; D13 15
3 7340201 Tài chính- Ngân hàng A08; B00; C08; D07 15
4 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C04; C05 15
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D08 15
6 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A02; C01; D84 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D12; D15; D66 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D15; D66; D84 17

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán 550
2 7340101 Quản trị kinh doanh 550
3 7340201 Tài chính- Ngân hàng 550
4 7380107 Luật Kinh tế 550
5 7480201 Công nghệ thông tin 550
6 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 550
7 7220201 Ngôn ngữ Anh 550
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 550

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A09; C02; D10 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; B03; C20; D13 18
3 7340201 Tài chính- Ngân hàng A08; B00; C08; D07 18
4 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C04; C05 18
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D08 18
6 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A02; C01; D84 18
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D12; D15; D66 18
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D15; D66; D84 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DLA - Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*)

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, tỉnh Long An

Website chính: www.daihoclongan.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0723.512.826

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DLA - Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*)