Điểm chuẩn năm 2023 - DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M01; M07; M08; M05 24.75
2 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; C00; A00; C14 25.05
3 7140247 Sư phạm Khoa học - Tự nhiên A00; A01; A02; B00 21.75
4 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D14 26.2
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; B08 24.35
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; A10 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A10 15
8 7810101 Du lịch C00; D14; D66; D15 15
9 7310630 Việt Nam Học C00; D14; D66; D15 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B08 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M01; M07; M08; M05 24.68
2 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; C00; A00; C14 26.13
3 7140247 Sư phạm Khoa học - Tự nhiên A00; A01; A02; B00 24.97
4 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D14 27.66
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; B08 25.59
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; A10 18
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A10 18
8 7810101 Du lịch C00; D14; D66; D15 18
9 7310630 Việt Nam Học C00; D14; D66; D15 18
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B08 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Địa chỉ: Thôn Kỳ vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Website chính: www.hluv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH