Điểm chuẩn năm 2023 - DNT - Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*)

STT Tên Ngành Mã Ngành Mã Tổ Hợp Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT
1 NGÔN NGỮ ANH ( * ) 7220201 A01 D01 D14 D15 21.5
2 NGÔN NGỮ
TRUNG QUỐC
7220204 A01 D01 D04 D14 16
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 D01 D06 D14 D15 15
4 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC 7220210 D01 D10 D14 D15 15
5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 A00 A01 D01 D07 16
6 THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
7340122 A00 A01 D01 D07 15
7 LUẬT KINH TẾ 7380107 A01 D01 D15 D66 15
8 LUẬT 7380101 COO D01 D15 D66 15
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ( * ) 7810103 A01 D01 D14 D15 20
10 QUẢN TRỊ
KHÁCH SẠN ( * )
7810201 A01 D01 D14 D15 20
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ ( * ) 7310206 A01 D01 D14 D15 20
12 QUAN HỆ
CÔNG CHÚNG ( * )
7320108 A01 D01 D14 D15 20
13 QUẢN TRỊ
KINH DOANH ( * )
7340101 A01 D01 D07 D11 20
14 KINH DOANH
QUỐC TẾ ( * )
7340120 A01 D01 D07 D11 20
15 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ
CHUỖI CUNG ỨNG ( * )
7510605 A01 D01 D07 D11 20
16 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 7340201 A01 D01 D07 D11 15
17 KẾ TOÁN 7340301 A01 D01 D07 D11 15
18 KIỂM TOÁN 7340302 A01 D01 D07 D11 15

 

STT Tên Ngành Mã Ngành Mã Tổ Hợp Điểm chuẩn xét KQ Học bạ
1 NGÔN NGỮ ANH ( * ) 7220201 A01 D01 D14 D15 25.5
2 NGÔN NGỮ
TRUNG QUỐC
7220204 A01 D01 D04 D14 19.75
3 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 7310608 D01 D06 D14 D15 18.75
4 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC 7220210 D01 D10 D14 D15 18.75
5 CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
7480201 A00 A01 D01 D07 19
6 THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
7340122 A00 A01 D01 D07 19
7 LUẬT KINH TẾ 7380107 A01 D01 D15 D66 18.25
8 LUẬT 7380101 COO D01 D15 D66 18.25
9 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ( * ) 7810103 A01 D01 D14 D15 24.5
10 QUẢN TRỊ
KHÁCH SẠN ( * )
7810201 A01 D01 D14 D15 24.5
11 QUAN HỆ QUỐC TẾ ( * ) 7310206 A01 D01 D14 D15 25.25
12 QUAN HỆ
CÔNG CHÚNG ( * )
7320108 A01 D01 D14 D15 25.25
13 QUẢN TRỊ
KINH DOANH ( * )
7340101 A01 D01 D07 D11 25.25
14 KINH DOANH
QUỐC TẾ ( * )
7340120 A01 D01 D07 D11 25.25
15 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ
CHUỖI CUNG ỨNG ( * )
7510605 A01 D01 D07 D11 25.25
16 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 7340201 A01 D01 D07 D11 18.25
17 KẾ TOÁN 7340301 A01 D01 D07 D11 18.25
18 KIỂM TOÁN 7340302 A01 D01 D07 D11 18

 

 

 

(*)Các ngành sử dụng môn Tiếng Anh là môn xét tuyển chính (nhân hệ số 2): Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNT - Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*)

Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM.

Website chính: www.huflit.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 08.38629232

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DNT - Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*)