Điểm chuẩn năm 2023 - DNU-Trường đại học Đồng Nai

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) M05; M07; M08; M13 17
2 7140201 Giáo dục mầm non M05; M07; M08; M13 19
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A01 22.25
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24.75
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D01 23.5
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01 24.25
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 21.75
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 19.75
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 19.25
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử A00; A01; D01; D90 15
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) M05; M07; M08; M13 17
2 7140201 Giáo dục mầm non M05; M07; M08; M13 19
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A01 26.42
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 24.59
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.49
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử A00; A01; D01; D90 15
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNU-Trường đại học Đồng Nai

Địa chỉ: Số 4 Lê Qúy Đôn, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Website chính: www.dnpu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 061.3824662, 0613823110

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNU-Trường đại học Đồng Nai