Điểm chuẩn năm 2023 - DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15
2 7620105HG Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang
3 7640101 Thú y A00; B00; C02; D01 15
4 7340116 Bất động sản A00; A02; D10; C00 15
5 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D10; B00 15
6 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường C00; D14; B00; A01 15
7 7850101HG Quản lý tài nguyên và môi trường C00; D14; B00; A01 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; A09; A07 15
9 7440301 Khoa học môi trường D01; B00; A09; A07 15
10 7440301 Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường - Chương trình tiên tiến) A00; B00; A01; D10 16
11 7320205 Quản lý thông tin D01; D84; A07; C20 15
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; B00; C02; A01 15
13 7340120HG Kinh doanh quốc tế A00; B00; C02; A01 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C02 15
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) A00; B00; A01; D01 16
16 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C02; B02 15
17 7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B03; B05 15
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 15
19 7540101 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A00; B00; D08; D01 16
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 15
21 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02 15
22 7620110HG Khoa học cây trồng A01; B01; C02 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
23 7620101 Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) A01; B01; C02; B02 15
24 7620101HG Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) A01; B01; C02; B02 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
25 7620205 Lâm sinh A09; A15; B02; C14 15
26 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A01; A14; B03; B01 15
27 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên A01; B01; B08; D07 15
28 7549002HG Dược liệu và hợp chất thiên nhiên A01; B01; B08; D07 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
29 7549001 Công nghệ chế biến lâm sàn A01; A17; A01; A10 15
30 7810204 Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) A01; B01; A01; D01 16

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15
2 7620105HG Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang
3 7640101 Thú y A00; B00; C02; D01 15
4 7340116 Bất động sản A00; A02; D10; C00 15
5 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D10; B00 15
6 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường C00; D14; B00; A01 15
7 7850101HG Quản lý tài nguyên và môi trường C00; D14; B00; A01 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; A09; A07 15
9 7440301 Khoa học môi trường D01; B00; A09; A07 15
10 7440301 Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường - Chương trình tiên tiến) A00; B00; A01; D10 16
11 7320205 Quản lý thông tin D01; D84; A07; C20 15
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; B00; C02; A01 15
13 7340120HG Kinh doanh quốc tế A00; B00; C02; A01 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C02 15
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) A00; B00; A01; D01 16
16 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C02; B02 15
17 7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B03; B05 15
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 15
19 7540101 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) A00; B00; D08; D01 16
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 15
21 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02 15
22 7620110HG Khoa học cây trồng A01; B01; C02 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
23 7620101 Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) A01; B01; C02; B02 15
24 7620101HG Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) A01; B01; C02; B02 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
25 7620205 Lâm sinh A09; A15; B02; C14 15
26 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A01; A14; B03; B01 15
27 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên A01; B01; B08; D07 15
28 7549002HG Dược liệu và hợp chất thiên nhiên A01; B01; B08; D07 15 Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang
29 7549001 Công nghệ chế biến lâm sàn A01; A17; A01; A10 15
30 7810204 Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) A01; B01; A01; D01 16

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tuaf.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)