Điểm chuẩn năm 2023 - DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

 

TT

Ngành đào tạo

( Chương trình đào tạo )

ngành

Mã xét

tuyển

Mã tổ hợp xét

tuyến

Theo điểm thi

TN THPT 2023

Theo kết quả

học tập THPT

( Học bạ )

Y khoa

7720101

7720101

B00 , D07 , D08

26.00

26.75

2

Dược học

7720201

7720201

B00 , D07 , A00

24.70

26.00

3

Y học dự phòng

7720110

7720110

B00 , D07 , D08

21.25

22.00

4

Răng - Hàm - Mặt

7720501

7720501

B00 , D07 , D08

26.25

27.45

5

Điều dưỡng

7720301

7720301

B00 , D07 , D08

20.00

22.00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

7720601

B00 , D07 , D08

24.25

25.75

7

Hộ sinh

7720302

7720302

B00 , D07 , D08

19.00

20.85

 

Nguồn tham chiếu https://tump.edu.vn/post/thong-bao-diem-trung-tuyen-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023 

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tump.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0280.3852671; Fax: 0280.3855710

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)