Điểm chuẩn năm 2023 - DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M02; M03; M07 26.99
2 7140202 Giáo dục Tiểu học M00; M03; D01; C20 27.4
3 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 26.1
4 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 25.3
5 7210205 Thanh nhạc N00 15
6 7210104 Đồ họa H00 15
7 7210404 Thiết kế Thời trang H00 15
8 7810301 Quản lý Thể dục Thể thao T00; T03; T05; T08 15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D96; D72; D15; D66 15
10 7380101 Luật C00; D78; C20; D66 15
11 7810101 Du lịch C00; D78; C20; D66 15
12 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D78; C20; D66 15
13 7810201 Quản trị Khách sạn C00; D78; C20; D66 15
14 7320201 Thông tin - Thư viện C00; D78; C20; D66 15
15 7320201A Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học C00; D78; C20; D66 15
16 7320201B Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ C00; D78; C20; D66 15
17 7320201C Chuyên ngành: Công nghệ thông tin ứng dụng C00; D78; C20; D66 15
18 7760101 Công tác Xã hội C00; C15; C20; D66 15
19 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C15; C20; D66 15
20 7310205 Quản lý Nhà nước C00; C15; C20; D66 15
21 7320106 Công nghệ Truyền thông C00; C15; C20; D66 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M02; M03; M07 26.09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học M00; M03; D01; C20 27.3
3 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 24.1
4 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 22.65
5 7210205 Thanh nhạc N00 16.5
6 7210104 Đồ họa H00 16.5
7 7210404 Thiết kế Thời trang H00 16.5
8 7810301 Quản lý Thể dục Thể thao T00; T03; T05; T08 16.5
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D96; D72; D15; D66 16.5
10 7380101 Luật C00; D78; C20; D66 16.5
11 7810101 Du lịch C00; D78; C20; D66 16.5
12 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D78; C20; D66 16.5
13 7810201 Quản trị Khách sạn C00; D78; C20; D66 16.5
14 7320201 Thông tin - Thư viện C00; D78; C20; D66 16.5
15 7760101 Công tác Xã hội C00; C15; C20; D66 16.5
16 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C15; C20; D66 16.5
17 7310205 Quản lý Nhà nước C00; C15; C20; D66 16.5
18 7320106 Công nghệ Truyền thông C00; C15; C20; D66 16.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 20 – Nguyễn Du – Phường Điện Biên – TP Thanh Hoá.

Website chính: www.dvtdt.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0373.713.496

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa