Điểm chuẩn năm 2023 - DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; A07; D01 15
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; D14 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 15
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D10 15
5 7220210 Ngôn ngữ Hàn quốc D01; D09; D10; C00 15
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; C00 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A07; C00; D01; D14 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 15
11 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; A07; D01 15
12 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; A07; D01 15
13 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
14 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; A07; D01 17
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; D14 17
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 17
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D10 17
5 7220210 Ngôn ngữ Hàn quốc D01; D09; D10; C00 17
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; C00 17
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14 17
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A07; C00; D01; D14 17
9 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 17
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 17
11 7340201 Tài chính- ngân hàng A00; A01; A07; D01 17
12 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; A07; D01 17
13 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 17
14 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Website chính: www.dhtv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0211) 3 537 917.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)