Điểm chuẩn năm 2023 - DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022 Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15
2 7420201 Công nghệ sinh học C08; B02; B00; D90 15
3 7340101 Quản trị kinh doanh A12; C01; D01; D90 15
4 7810201 Quản trị khách sạn C00; D78; D96; C15 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 15
6 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; C01 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D90; D78; A01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)

Địa chỉ: 101 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Website chính: www.vxut.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3956.616;

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)