Điểm chuẩn năm 2023 - HHT - Đại học HÀ TĨNH

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học C04; C14; B03; D01 26.04
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C14; C20; D01 16
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C14; C20; D01 16
4 7340301 Kế toán A00; C14; C20; D01 16
5 7380101 Luật A00; C14; C00; D01 16
6 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B03; D07 16
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A09 16
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A09 16
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B03; D07 16
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; C14; C20; D01 16
11 7640101 Thú y A00; A09; B00; D07 16
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 16
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C20; D01; D66 16
14 7310201 Chính trị học A00; C00; C14; D01 16
15 7810103 QTDV Du lịch và Lữ hành A00; C14; C20; D01 16

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học C04; C14; B03; D01 26.71
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C14; C20; D01 18
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C14; C20; D01 18
4 7340301 Kế toán A00; C14; C20; D01 18
5 7380101 Luật A00; C14; C00; D01 18
6 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B03; D07 18
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A09 18
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A09 18
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B03; D07 18
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; C14; C20; D01 18
11 7640101 Thú y A00; A09; B00; D07 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 18
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C20; D01; D66 18
14 7310201 Chính trị học A00; C00; C14; D01 18
15 7810103 QTDV Du lịch và Lữ hành A00; C14; C20; D01 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HHT - Đại học HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 447, Đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Website chính: www.htu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (039)3885.284.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HHT - Đại học HÀ TĨNH