Điểm chuẩn năm 2023 - HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7760102 Công tác Thanh thiếu niên C00; C20; A09; D01 17
2 7310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước C00; C20; A09; D01 17
3 7760101 Công tác xã hội C00; C20; A09; D01 17
4 7380101 Luật C00; C20; A09; A00 22
5 7320108 Quan hệ công chúng C00; C20; D01; D66 24
6 7310205 Quản lý nhà nước C00; C20; D01; A09 18
7 7310401 Tâm lý học C00; C20; A09; D01 21

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7320108 Quan hệ công chúng C00; C20; D01; D66 25.5
2 7380101 Luật C00; C20; D01; A09 24.5
3 7310401 Tâm lý học C00; C20; D01; A09 20
4 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; A09 20
5 7760102 Công tác thanh thiếu niên C00; C20; D01; A09 20
6 7310205 Quản lý nhà nước C00; C20; D01; A09 20
7 7310202 Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước C00; C20; D01; A09 20

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN

Địa chỉ: Số 3 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website chính: vya.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38343239.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN