Điểm chuẩn năm 2023 - HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 19
2 HVN02 Chăn nuôi thú y - thuỷ sản A00; B00; B08; D01 17
3 HVN03 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00; A09; B00; D01 17
4 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00; A01; A09; D01 24
5 HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 22
6 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00; A01; A09; D01 23
7 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 24.5
8 HVN08 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00; A09; C20; D01 22.5
9 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00; B00; B08; D01 18
10 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00; B00; D07; D01 19
11 HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 18
12 HVN12 Xã hội học A09; C00; C20; D01 17
13 HVN13 Luật A09; C00; C20; D01 21.5
14 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00; A01; A09; D01 22
15 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 17
16 HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 16.5
17 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 20
18 HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 19

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

Website chính: www.vnua.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0438 767 365; Fax: 0438 276 554

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam