Điểm chuẩn năm 2023 - HVQ - Học viện quản lý giáo dục

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 15
2 7310403 Tâm lý học giáo dục A00; B00; C00; D01 15
3 7340101 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 15
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D10 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D14 15 Môn Tiếng Anh đạt điểm từ 5.0 trở lên

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 18
2 7310403 Tâm lý học giáo dục A00; B00; C00; D01 18
3 7340101 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 18
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D10 18
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D14 18 Điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HVQ - Học viện quản lý giáo dục

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Website chính: www.niem.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 36648719.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HVQ - Học viện quản lý giáo dục